Nyheder
15/1-2020 Generalforsamling

Formandens årsberetning for 2019

Ørre-Sinding Lystfiskerforening.

Vi er blevet medlem i Sammenslutning ved Storå. Så i februar var vi nogle der var til informations møde SvS om vandløbs restaurering. Det var meget interessant og meget udbytterigt.  At se de resultater man kan opnå ved at lave gydepladser, og hvis der er fri adgang og vandkvaliteten er i orden. En anden konsekvens af indmeldingen er, at vi skulle have en fiskeri betjent, det har vi fået nemlig Chris Madsen. Det er en god ide at lukke for fiskeri når vandet i åen bliver for varm, ved genudsætning af fisk. Men i og med at temperaturen bliver målt i Vand kraftsøen går der lang tid (godt 1 mdr.) inden temperaturen var faldet i søen, så fiskeriet kunne genoptages. Temperaturen faldt opstrøms vandkraftsøen efter få dage (målt i Nybro). Vi vil forsøge om der kan laves temperatur målinger opstrøms vandkraftsøen, så det giver et mere ret visning af temperaturen opstrøms vandkraftsøen.

Den 25 maj havde vi familietur. I år havde vi valgt at tage til Limfjorden, for at fange nogle hornfisk. Det var en blæsende dag, men vi fandt læ under Oddesund broen. Det var i slutningen af sæsonen, så vi fangede ikke så mange, alle fangede dog fisk. Vi havde besøg af en sæl, den nok var lidt træt af vi fangede dens aftensmad. En fin tur, men ikke så mange deltager 9.

Fiskeskolen i sommerferien var igen booket helt op (25 deltager). Alderen på deltagerne havde vi sat op, og det viste sig at være en god ide. De fleste var selvhjulpne så det var knap så hektisk som foregående år. Det var glædelig at se der var flere fra tidligere år, som måske bliver grebet af lystfiskeriet. Vi regner med at afholde aktiviteten igen i år.

Ørremarked regnede væk, men der var da lidt aktivitet.

Tjente lidt på omdeling af ”Posten” ca. 3000 kr.

Store fiske dage var med bygevejr, og da det have regnet en del op til var der igen i år meget høj vandstand. Udover de sædvanlige konkurrencer, fællesspisning havde Johnny fået sat fjernsyn op hvor man kunne se stillingen, og sende billeder fra fiskevandet/ naturen. Der var igen i år en lille nedgang i deltager, desværre var det børnene der var mindre af.

Vores skole projekt ”Bækørred i Løvenå”, med Sinding skole, blev ikke til noget da vi ikke fik en tilladelse til at elfiske. Det er uforståeligt, og træls, da der jo blevet lagt noget arbejde i det. Men vi vil forsøge noget andet evt. lave en gyde banke, lufte en gyde banke, se det nye løb v Sunds Nørre å eller noget andet. 

Vandløbs pleje vil vi prøve at lave nye gyde pladser i løbet af året. Det er blevet noget besværligt der skal først laves projekt beskrivelse, tilladelse, lodsejer, kommune. Søges midler økonomi. Vi vil også rense nuværende gydepladser i løbet af året. Rydde bevoksning. 

Vi har haft problemer med kontingent betaling online. Med forkert årstal, der bliver arbejdet på at løse problemet. 

Mange tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Ørre-Sinding Lystfiskerforening | Aulumvej 2, Nybro| 7400 Herning | Tlf.: 97136603