Nyheder
Havtur- Torsk mm
 

Hej alle,

Ejgil Kølbæk har følgende ledige pladser til ,, MAAGEN,, Torsketur

Den. 17-4-17 er der 9 ledige pladser

Den. 11-6-17 er der 7 ledigepladser

Den 10-7-17 er der en tur hvor man kan fiske Kuller, Torsk, Makrel og der er plads til 10 personer

Hver tur koster  Kr. 750,-

Alt henvendelse Tidsplan mm, og tilmelding SKAL ske til Ejgil  på telefon 20682987, da fiskeriforeningen kun deler meddelsen for ham.

Udlægning af gydegrus februar 2017
HUSK KONTINGENT.....
Kontingent for 2017 skal være betalt senest 20/2-2017 da fiskeriet starter 1/3-2017

Vælg selv:
Husstand      350 kr.
Senior          250 kr.
Junior            50 kr.

Beløbet indbetales på
reg. nr 9107
konto 0000557250 eller via
Mobilpay på nr. 24816867 (Kassereren)

Kvitering er medlemskort for 2017
18/1-2017 - Generalforsamling

Der var et fint fremmøde med 15 deltager, og der var genvalg til bestyrelsen.
Regnskabet viste et mindre underskud. Det kan forklares ved at vi har fået lavet T-shirt, og at vi har handlet stort ind af fiskegrej til præmier. 
Vores revisor gennem mange år er flyttet til Fyn, og han ville derfor gerne fritages for dette arbejde. Generalforsamlingen valgte så en ny, og det blev Erland Petersen.
Kontingent opkrævning vil i år være via bankoverførsel eller mobilpay.
Det var planlagt  at Morten fra Aqua skulle komme og fortælle noget om fiskebestandene i vore åer mm., men han var blevet syg. Istedet for blev der fortalt historier og hygget. Så det var en fin aften.

 

18/1-2017 - Formands beretning for 2016 ØSL. 
Et år med god aktivitet.
 

Maj. Finderup familietur. Igen  viste maj sig fra den kølige side, vi vil lave turen senere fremover. Grøn inspirationsdag gik fint, med god hjælp fra medlemmer.  

Juli. Fiskeskole. Vi besluttede at vi kun ville have en dag. Der var mange tilmeldte 27 og ligeså mange på venteliste, så vi var mange der var mødt op. Det viste sig dog at mange deltagere ikke mødte op, så det var noget skuffende, Vi havde jo købt ind, og fået fat i flere hjælpere. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan gøre ved det, og kommet frem til en form for egen betaling.     

Herning fiskepark Det var en ny tur vi har taget op fra tidlige år. Der var en fin tilslutning, men fiskene var ikke rigtig i bide humør. Der blev faget en suder og en stør og nogle ørreder. Men trods det havde vi en fin dag.  

August. Ørre marked 

September. Fiske konkurrence "Store fiske dage" havde lidt færre deltager end tidligere år men der blev dog fanget over 100 fisk  Bemærkes skal det at der i gedde klassen kun blev 1 indvejet, og ørred klassen også kun 1. 

Farmerdag, som Agro skolen Hammerum afholdt var vi med til. Det var nyt så vi vidste ikke hvad det var, men en god dag med masser af mennesker. Der var lidt udfordringer undervejs men dem fik vi løst.   

Oktober Karup å turen var planlagt i august måned, men måtte aflyses, men vi fik i sidste øjeblik lavet en i oktober. En rigtig fin tur og vejret var med os, dog var det en skam at der ikke var flere der var med. Der blev dog ikke fanget havørred, men flere så dem. 

Hjemmesiden har fået en webmaster (Marianne), så den er opdateret, og kommer nye ting på jævnligt. Nyt kort over fiskevand. Det er godt med en hjemmeside, hvor der sker noget. 

Vi har fået  lavet Tshirt med logo, som vi vil bruge til præmier, hjælpere, og salg. 

Kontingent opkrævning. Vi prøver i år med bank overførsel, mobilpay. Hvor kvittering er medlemsbevis. Hvis der er nogle der ønsker det, kan vi også lave nogle girokort.   

Hænge parti. Grydegrus Løven å. Det har taget tid. Først skulle projekterne i høring i 3 måneder inden Herning kommune kunne godkende dem. Derefter kom motorvejs byggeriet, og omlægning af åen ved Ljørring i vejen. Det ville betyde en masse sand og "snask" vandring, som ville betyde at gydebankerne ville sande til. Det vi venter på er nu noget frost vejr, så vi kan køre på jorden unden at ødelægge den. 

Fiskeri. Min vurdering og kendskab til fangster. 

 Storåen har svigtet i år, skaller aborre og enkelte gedder og stallinger. Ingen ørred. Selvom fødeudvalget har været der. God klækning af døgnfluer og vårfluer. 

 Løven å rimelig bestand af ørreder, stor bestand af skaller. 

Herningsholm å meget lille bestand af fisk generel. 

Jeg  vil takke bestyrelsen og medlemmer for godt samarbejde. Og lodsejer for opbakning til foreningen.

Ørre-Sinding Lystfiskerforening | Aulumvej 2, Nybro| 7400 Herning | Tlf.: 97136603